Etusivu Toimistopalvelut

Toimistopalvelut

Sähköposti Tulosta PDF

Pieksämäen kaupungin toimistopalveluiden tehtävänä on vastata ja huolehtia toimistopalveluiden tuottamisesta taloudellisesti ja tehokkaasti kaupungin omille hallintokunnille. Pieksämäen kaupungin kaikki toimistotyöntekijät kuuluvat toimistopalveluiden alaisuuteen. Puhelinvaihdepalvelut on ulkoistettu ja ostetaan Midas Touch Tech Oy:ltä Pieksämäeltä. Toimistopalvelut työllistävät yhteensä 55 henkilöä, mikä henkilötyövuosiksi muutettuna on 50,49. Vuosibudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa. Pieksämäen toimistopalvelut toimivat niin sanotun henkilöstövuokrausperiaatteen mukaan, jossa eri tulosyksiköt tekevät toimistopalveluiden kanssa erilliset sopimukset tarvitsemistaan työntekijöistä ja heidän työpanoksestaan. Pienimmillään tämä vuokratun työpanoksen määrä on voinut yhden yksikön osalta olla jopa vain kaksi prosenttia työntekijän kokonaistyöajasta. Toimistopalveluita vuokraavia vastuualueita ovat: konsernihallinto 9,2 henkilötyövuotta, perusturva 24,39 htv, sivistystoimi 11 htv ja tekninen toimi 3,55 htv. Kaupungin organisaation ulkopuolelle on vuokrattu 0,15 henkilötyövuotta ja pääasiassa osastonsihteereiden sijaistamista varten on palkattu yksi vakituinen toimistosihteeri.

Työntekijät voivat tehdä töitä eri tulosyksiköille, joten Pieksämäen toimistotyöntekijät ovat pääosin moniosaajia, jotka pystyvät työskentelemään yli eri hallintokuntarajojen. 
Kaupungintalon palvelupisteen ryhmä.
 
Tehtävänimikkeet
1 toimistopalvelupäällikkö Irmeli Haiko
1 arkistosihteeri
1 henkilöstöasiainsihteeri
1 isännöitsijä
2 johdon sihteeriä
5 koulusihteeriä (sis. 1 koulusihteeri-koulunkäyntiavustaja)
9 osastonsihteeriä
5 palvelusihteeriä
4 tekstinkäsittelijää
26 toimistosihteeriä
 
 Leikkausosaston osastosihteeri työnsä ääressä.

Postin lajittelupiste. 

 

 ylös

Viimeksi päivitetty 27.07.2012 09:30  

Infoa

Pieksämäen elinkeinoelämää

hallitsevat kauppa ja muut palveluelinkeinot. Teollisuudesta saa elantonsa vajaa kolmannes pieksämäkeläisistä. Metalliteollisuus ja mekaaninen puunjalostus sekä hyvinvointipalvelut ovat johtavia aloja.