Etusivu Tukipalvelut

Tukipalvelut

Sähköposti Tulosta PDF

Tukipalvelut – tulosalue toimii kaupunkikonsernin alaisuudessa
 ja tulosalueella toimii seuraavat tulosyksiköt:

 
-         toimistopalvelut
-         ruoka- ja siivouspalvelut
-         tilapalvelut
-         rakennuttaminen
 
Henkilöstöä tulosalueella sen eri yksiköissä ja toiminnoissa on kaikkiaan noin 200 ja henkilötyövuosiksi muutettuna se on noin 180 htv, koska osa työntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti esim. osa-aikaeläkkeellä olevat henkilöt.
 
Tukipalveluihin on tullut myöhemmin eri toimintoja, joissa on noin 10 työntekijää yhteensä. Nämä toiminnot ovat koulujen vahtimestarit, varasto- ja tekstiilihuolto sekä vuoden 2012 alusta liikuntapaikkojen ylläpitäjät. 
 

TUKIPALVELUISSA TEHDÄÄN SOPIMUKSET HALLINTOKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA. Tämä selkeyttää molemmin puolin toimimista eli tiedetään mitä ostetaan tai vuokrataan, mikä on hinta, laatu, määrä, aikataulu jne. Toiminta pyritään muokkaamaan hyvin pitkälle sen mukaiseksi kuin mitä toiminta olisi yksityisten tai vastaavien toimijoiden kanssa toimittaessa.  

Pieksämäen kaupungin tukipalveluissa työtä tekevät henkilöt tahtovat palvella kaupungin hallintokuntia ja siellä toimivia ihmisiä sekä muita yhteistyötahoja mahdollisimman asiakaslähtöisesti, joustavasti, laadukkaasti ja sovituista asioista kiinni pitäen, mutta kuitenkin muistaen, että toimintojen ja palvelujen on synnyttävä riittävän kustannustehokkaasti. Tämä on meidän kaikkien etu ja ennen kaikkea meidän kuntalaisten etu, sillä meidän on turha polttaa rahojamme turhanpäiväiseen, koska niille on käyttöä parempiinkin kohteisiin. Tukipalveluissa toimintaa ja palveluja pyörittävät ihmiset voivat olla ylpeitä työsuorituksistaan, sillä eri vertailuissa eri toimijoiden kesken Pieksämäen kaupunki on pärjännyt näissä kiitettävästi.
 
Tukipalvelujen johto - Reijo Raitio 
 
 
Pieksämäen kaupungin vuokrattavat kiinteistöt /- tilat Soile Tissari.

ylös 

Viimeksi päivitetty 27.07.2012 09:31  

Infoa

Pieksämäen elinkeinoelämää

hallitsevat kauppa ja muut palveluelinkeinot. Teollisuudesta saa elantonsa vajaa kolmannes pieksämäkeläisistä. Metalliteollisuus ja mekaaninen puunjalostus sekä hyvinvointipalvelut ovat johtavia aloja.